ĐỌT KHỔ QUA RỪNG: MÁT GAN, GIẢI ĐỘC CÔ THỂ, HẠ HUYẾT ÁP, NGỪA UNG THƯ & TIỂU ĐƯỜNG

Leave a Comment

@. TIÊU CHUẨN: 

- Không thuốc trừ sâu;
- Không chất tăng trưởng, hóa chất bảo quản;
- Chuẩn VIETGAP

@. Xem thêm links: 
1/  Mướp đắng rừng (Khổ qua rừng) điều trị huyết áp cao, tiểu đường;
2/ MÁT GAN, HẠ HUYẾT ÁP, NGỪA TIỂU ĐƯỜNG VỚI KHỔ QUA RỪNG
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét